System zarządzania energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, określające jego zapotrzebowanie na energię oraz kondycję / stan energetyczny, jest dokumentem świadczącym o jakości obiektu.

Jak powszechnie wiadomo, pojęcie jakości, ściśle wiąże się z tematyką norm ISO.

Poruszając tematykę świadectw energetycznych, czy efektywności energetycznej, warto wspomnieć o systemie zarządzania energią zawartego w normie ISO 50001.

System ten dotyczy zarządzania energią w przedsiębiorstwie w sposób ciągły.

Podstawą tego dokumentu jest Biała Księga, która porusza kwestie takie jak, kultura i strategia energetyczna w firmie, a także nieustanne doskonalenie w zakresie działań sprzyjającym osiągnięciu efektywności energetycznej.

Firmy, które wdrożyły system zarządzania energetycznego ISO 50001 wykazują na przykładzie składanych przez siebie okresowych raportów, znaczną poprawę w zakresie wydajności energetycznej, a także w sumie oszczędności zgromadzonych dzięki stosowaniu się do wytycznych wdrożonego systemu.

Wiele przedsiębiorstw potwierdza, iż intensywne inwestowanie w efektywność energetyczną wiąże się z wysokimi zyskami oraz poprawą ogólnego wizerunku firmy.

www.mobiledev.pl