Na czym polega ochrona gatunkowa?

Ochrona gatunkowa jest jedną z form ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin w Polsce. Jej podstawą prawną jest ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku, która ustala zasady ochrony zagrożonych gatunków.

Ustawa za swój cel stawia zapewnienie przetrwania, możliwości egzystowania i rozmnażania się gatunków zagrożonych wyginięciem Jednocześnie należy zwrócić uwagę, żę ochrona gatunkowa chroni nie tylko zwierzęta i rośliny, ale również rejony ich występowania, miejsca siedlisk i tereny lęgowe. Ustawa z 2004 roku podejmuje również problem współpracy międzynarodowej i na liście zagrożonych i chronionych gatunków znalazły się również te, którymi obrót jest zabroniony na terenie całej Unii Europejskiej.

W stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową istnieje szereg zakazów i są to min. zakaz zabijania i łapania, niszczenia siedlisk, niszczenia miejsc lęgowych, przetrzymywani i płoszenia.

W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od ochrony, a zgodę w takiej sprawie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.