Kruszywo budowlane

Kruszywo to inaczej materiał sypki, który używa się do wytwarzania betonów i zapraw budowlanych. Wykorzystuje się go także przy budowie różnego rodzaju nawierzchni, w tym dróg.

Ich pochodzenie określa się jako mineralne lub organiczne. Kruszywa można podzielić ze względu na ich sposób pozyskiwania na naturalne oraz sztuczne.

Pierwsze powstają na skutek erozji skał albo mechanicznego procesu rozdrabniania skał litych. Dzielą się na odmiany żwirowe oraz łamane (właśnie te są uzyskiwane dzięki mechanicznemu rozdrobnieniu skał).

Druga grupa jest pochodzenia mineralnego, a materiał pozyskuje się za sprawą termicznej modyfikacji. Mieszczą się w niej także kruszywa, pochodzące z recyklingu, które uzyskuje się poprzez przeróbkę nieorganicznych materiałów, które wcześniej zostały użyte w budownictwie.

Kruszywo dzieli się także ze względu na uziarnienie na drobne, grube, wypełniacz oraz kruszywo o uziarnieniu ciągłym. W sektorze budownictwa wykorzystuje się przede wszystkim ten materiał, który został uzyskany ze skał o dużej wytrzymałości, takich jak bazalt, granit czy porfir.

Wyróżnia się też kruszywa specjalne, wytworzone ze skał o dużej gęstości.

blacha ze stali nierdzewnej