Kowalik zwyczajny

Kowalik zwyczajny to gatunek niewielkiego ptaka z rodziny kowalików, którego możemy spotkać w Europie zachodniej, środkowej i południowo-wschodniej. Zamieszkuje głównie lasy Europy, Maghreb i Azję Mniejszą oraz znaczną część umiarkowanej Azji do Pacyfiku i granic tropików. Kowalik jest małym, krępym i ruchliwym ptaszkiem o stosunkowo dużej głowie, krótkim ogonie i dziobie podobnym do dzioba dzięciołów.

Bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, trudno jest odróżnić samca od samicy, gdyż dymorfizm płciowy jest u tego gatunku bardzo słabo rozwinięty; samce są jednak odrobinie bardziej rdzawe na brzuchu i nieco większe. Kowaliki osiągają rozmiary do 14 centymetrów, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi maksymalnie 27 centymetrów. Ciekawostką jest to, że jako jedyny ptak w Europie potrafi schodzić głową w dół po pniu drzewa.

Ptaki te w ten sposób poszukują pożywienia, gdyż ich pokarmem są larwy wygrzebywane spod kory drzew. Kowaliki nie potrafią robić dziupli w drzewach, gdyż ich czaszka i dziób nie są do tego przystosowane. Potrafią jednak wykorzystać leśna infrastrukturę innych ptaków – w dziuplach umieszczają zapasy ziaren na wypadek gorszych czasów.

strzemiona kolorowe