Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne z racji tego, iż jest oficjalnym dokumentem, charakteryzuje się określonym wzorem. Schemat takiego dokumentu jest nieco odmienny, w zależności od rodzaju obiektu.

Wyróżniamy świadectwa energetyczne dla budynku mieszkalnego (dom), dla budynku niemieszkalnego, dla lokalu mieszkalnego (mieszkanie w bloku), a także dla części budynku, która jest jest indywidualną całością o charakterze techniczno–użytkowym. Na pierwszej stronie każdego świadectwa energetycznego danego obiektu, można znaleźć informacje ogólne.

Kolejna strona stanowi opis budynku pod kątem technicznym. Dalej można wyróżnić wzmianki i uwagi dotyczące podwyższenia jakości energetycznej, których autorem jest zawsze uprawniona osoba, dokonująca wystawienia takiego świadectwa.

Ostatnia strona dokumentu zawiera zaś objaśnienia do wymienionych wcześniej zagadnień. Wzór świadectwa energetycznego budynku składa się w większości przypadków z czterech stron, których treść może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju obiektu budowlanego.