Historia gatunków chronionych

Historia ochrony gatunkowej sięga w Polsce okresu międzywojennego. Wówczas pod ochroną gatunkową znajdowały się dwa gatunki: żółw błotny i żubr. W 1949 roku w życie weszła ustawa, która wprowadziła prawną ochronę zwierząt w Polsce. W 1952 roku została cofnięta prawna ochrona żubra i żółwia błotnego, ale jednocześnie wprowadzono ochronę 150 innych gatunków zwierząt. W 1984 roku wprowadzono ochronę72 gatunków zwierząt i jednocześnie zniesiono postanowienie z roku 1952.

1 kwietnia 1995 rokuznowuż doszło do zmiany podstawy prawnej ochrony zwierząt w Polsce i w życie weszło rozporządzenie, które rozpościerało prawną opiekę nad 125 gatunkami zwierząt. Dodatkowo specjalną ochroną objęta miejsca rozrodu i przebywania zwierząt chronionych. Dodatkowo rozporządzenie to zabraniało przebywania na terenach rozrodczych zwierząt chronionych i jakichkolwiek zmian w biotopie zaprowadzanych do 200 metrów od ww. Terenów. Rozporządzenie to było zmieniane jeszcze pięciokrotnie i najnowsza podstawa prawna pochodzi z roku 2014 i wprowadza ona 589 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 202 gatunki objęte ochroną częściową.

Przydatne siodła dla konia